Iverica stara 001

Iverice

Neoplemenjena iverica je proizvod na bazi drva izrađen posebnom tehnikom kontinuiranog prešanja drvnog iverja pod visokim tlakom i temperaturom uz dodatak ljepila. Drvno iverje se prethodno dobiva iveranjem drva a nakon čega se suši u posebnim postupcima i suši i sortira kao predradnja za prešanje.

Neoplemenjena iverica se radi u većoj paleti debljina, a debljina se definira debljinom tepiha iverja prije prešanja. Neoplemenjena iverica je bazni ili osnovni proizvod za sve daljnje proizvode u procesu oplemenjivanja, opl. iverica, radne ploče i dr.

U ponudi postoje ploče formata 2750 x 2070mm u debljinama 10, 18, 28 mm.

Iverica 002

Cjevasta iverica

Cjevasta iverica je ploča koja pruža idealnu kombinaciju laganog i stabilnog materijala. U usporedbi sa punim pločama, težina cjevaste iverice smanjena je 50-55%. Izrazita stabilnost pruža dobru zvučnu ( >26 dB ) i toplinsku izolaciju.

Ploče se izrađuju postupkom ekstruzije pri kojem dolazi do uzdužne orijentacije vlakana, zbog toga, vrata na bazi cjevaste iverice otporna su i na jače udarce.

Baza od cjevaste iverice služi kao podloga na koju se preša vanjski sloj; mdf, furnir ili laminat. Najčešće se koristi u izradi vrata za interijere, ulaznih ili sobnih, gdje je težina bitan faktor.

Dimenzije cjevaste iverice 1920×800/33mm